HOME CONTACT

jongeren

Jongeren

ouders en context

Ouders en context

professionals

Professionelen

Welkom op de nieuwe webstek van VZW Steevliet

(de website is in opbouw)

Wij zijn erkend en gesubsidieerd als voorziening binnen de bijzondere jeugdzorg door het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn.

Wij organiseren ons hulpverleningsaanbod vanuit 2 vestigingsplaatsen.

Samen bieden wij contextbegleiding al of niet gekoppeld aan een (tijdelijke) verblijfs- mogelijkheid.

Wij begeleiden kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die, op basis van een indicatie- stellingsdocument vanuit de Jeugdhulpregie, ons worden toevertrouwd.

Samen met hen en hun context wordt een hulpverleningstraject doorlopen. Het betreft cliŽntsystemen waarbij de levensomstandigheden voor het kind of de jongere moeilijk verlopen.