Deze website is nog in opbouw.

Welkom op de website van Steevliet vzw.

Wij organiseren hulpverlening voor kinderen, jongeren  van 0 tot 20 jaar en hun context  die zich in een  kwetsbare situatie bevinden.

Samen met hen wordt een verbindend en haalbaar  hulpverleningstraject doorlopen.

Wij bieden contextbegeleiding al of niet gekoppeld aan een tijdelijke verblijfsmogelijkheid vanuit 3 vestigingsplaatsen :

Campus Melle  gelegen in een parkdomein , Heusdenbaan 67 te Melle

Campus Destelbergen gelegen in een residentiële wijk , Doolaegepark 29 te Destelbergen

Campus Sint Maria Oudenhove gelegen in een kleine dorpsgemeenschap, Faliestraat 11 te Zottegem