http://www.steevliet.be/cms/uploads/image/lucht-bomen-panorama.jpg VZW Steevliet
foto

Missie

Wij geloven in de krachten en de mogelijkheden van de jongere en zijn context.

Wij benaderen hen als volwaardige partners op een positieve en zorgzame wijze. 

Uitgaande van de hulpvraag trachten we via dialoog te komen tot een verbindend  en haalbaar hulpverleningstraject. 

Wij geloven in de kracht en de competenties van alle medewerkers. 

Als organisatie staan we  garant voor een zorgzaam personeelsbeleid 

Medewerkers worden sterk gestimuleerd en coachend ondersteund in hun groei naar deskundigheid met aandacht voor hun vaardigheden en talenten. 

Wij bieden permanente vorming en ruimte voor innovatie. Dit houdt ons als organisatie voortdurend in beweging om een blijvend antwoord te bieden op de steeds meer complexe hulpvragen.

Wij zijn overtuigd van de noodzaak om voortdurend te anticiperen op de tendensen en maatschappelijke evoluties.

Samen met de signaalfunctie als organisatie in de Jeugdhulp beschouwen wij deze missie als onze bijdrage tot een  menswaardige maatschappij.