http://www.steevliet.be/cms/uploads/image/fotogallerij/steevliet2013-013.jpg VZW Steevliet
foto

Visie

Onze visie op de hulpverlening  met de jongeren en hun context  staat voor …

 

  • de zorg voor continuïteit in het hulpverleningstraject. 
  • het belang en het perspectief van de jongere gebaseerd op een wederzijds vertrouwen met  respect voor het tempo van het hulpverleningsproces
  • even-waardigheid in de hulpverleningsrelatie met aandacht voor inspraak en participatie
  • verbindend werken vanuit het contextueel gedachtengoed uitgaande van hun krachten en mogelijkheden
  • permanente vraagverheldering via dialoog met alle actoren.  
  • dieptegerichte hulpverlening waarbij het ontwikkelen van gezonde hechtingspatronen bij de  jongeren aan de basis ligt.
  • bieden van een gestructureerd en transparant hulpverleningskader.