http://www.steevliet.be/cms/uploads/image/fotogallerij/steevliet2013-013.jpg VZW Steevliet
foto

Visie op een zorgzaam personeelsbeleid

 Ons personeelsbeleid ….

  • is gericht op waardering en erkenning van medewerkers.

  • gelooft in de kracht, competenties en talenten van medewerkers

  • focust op groeibevorderende ondersteuning en het creëren van leermogelijkheden.

  • biedt een permanente individuele coachingcyclus.

  • is toegespitst op een systematische, constructieve en open dialoog tussen medewerker, leidinggevende en het team vanuit een streven naar een open feedbackcultuur.

  • is gebaseerd op de deontologische verantwoordelijkheid van medewerkers om het eigen functioneren als professional en als teamlid af te stemmen op de opdracht en de missie van Steevliet.

  • streeft naar zelfregulerende teams vanuit een geloof in het team als voortdurend ontwikkelende eenheid met de focus op doeltreffendheid, efficiëntie en daadkracht.

  • is een essentieel onderdeel van het integraal kwaliteitsbeleid