http://www.steevliet.be/cms/uploads/image/fotogallerij/steevliet2013-013.jpg VZW Steevliet
foto

We hebben momenteel 2 vacatures

  Vacature 1 : Dagdienst voor 2 verticale leefgroepen in 1 gebouw  

Campus : Melle 9090, Heusdenbaan 67              Tijdsregeling :  halftijds 50 (19u/38u)

Taakomschrijving  :

 • Je staat in voor de eventuele opvang en zorg van de jongeren uit één paviljoen (2 leefgroepen van telkens 11 kinderen/jongeren) die omwille van ziekte en/of andere redenen niet naar school kunnen.
 • Je neemt een aantal  huishoudelijke en praktische taken van beide leefgroepen op : vervoer van kinderen, praktisch  huishoudelijke werk,  contactverkeer (aannemen van boodschappen) van buitenaf betreffende de kinderen,…
 • Je brengt een actieve communicatie betreffende relevante zaken die zich voordeden tijdens de dag aan de begeleiders van de desbetreffende leefgroep.
 • Je vormt een tandem met de dagdienst die instaat voor het ander paviljoen en wordt centraal aangestuurd door een coördinator
 • Je doet dienst op maandag, dinsdag , donderdag en vrijdag tijdens de schoolperiodes.  Het concrete uurrooster is nog in ontwikkeling. We streven naar een aanwezigheid tussen 7.30 en 14u.
 • Het wettelijk verlof en eventuele recuperatie uren worden in principe tijdens de schoolvakanties opgenomen.

Vereist :

 • Je bent afgestudeerd in de richting menswetenschappen (pedagogisch – of sociaal )
 • Je getuigt van een flexibele houding en een open manier van communiceren.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B

 

Aanbod :

 • Een contract met een job-time van 50% ( 19u/38u) onbepaalde bepaalde duur
 • Een degelijke inwerking en werkbegeleiding
 • Een boeiende en leerrijke werkomgeving met talrijke uitdagingen
 • FietsvergoedingSolliciteren

Contactpersoon : Inge Limpens, coördinator dagdienst

Sollicitatieprocedure : Schriftelijk t.a.v.  Inge Limpens, coördinator dagdienst,  Heusdenbaan 67 9090 Melle of per email: ingelimpens@steevliet.be uiterlijk tot 30/09/2018

Bijkomende informatie : verkrijgbaar bij de contactpersoon.

 

Vacature 2 : Begeleider leefgroep (M/V)   Tijdsregeling :  Deeltijds 80% (30,4u/38u)

Je werkt als begeleider in een team dat instaat voor de zorg en begeleiding van 11 kinderen tussen 3 en 17 jaar in het kader van het aanbod ‘verblijf’ en contextbegeleiding. Je bent inzetbaar in meerdere teams. De verticale leefgroepen zijn  gelegen op de campus Melle en maken deel van VZW Steevliet -  organisatie voor bijzondere jeugdzorg

Vereist :

 • Je bent Bachelor of Gegradueerde in de menswetenschappen (pedagogisch – of sociaal ) 
 • Je bent doordrongen van een contextgerichte visie en het belang van verbondenheid tussen de jongere en zijn directe sociale omgeving.
 • Je kan de nodige flexibiliteit  opbrengen vanuit de noden van de jongere en zijn context, maar ook vanuit teamaangelegenheden
 • Je kan je meerzijdig partijdig opstellen
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B
 • Je woont bij voorkeur in de omgeving van Gent  (ca 30 km)
 • Je hebt relevante ervaring in de Bijzondere Jeugdbijstand.
 • Je werkt in een volcontinu systeem en bent in eerste instantie in meerdere teams inzetbaar.

Aanbod :

 • Een contract met een job-time van 80% ( 30.4u/38u) bepaalde duur met onmiddellijke ingang tot 31/12/2018 en met mogelijks een  perspectief tot verlenging.
 • Een boeiende en leerrijke werkomgeving, met talrijke uitdagingen
 • Een degelijke inwerking en werkbegeleiding
 • Een maandloon volgens barema  B1C (begeleider–klasse 1) van het paritair comité 319.01 
 • Fietsvergoeding

 

Contactpersoon : Carine Bultinck en/of Frank Dufromont,  coördinatoren verticale groepen

Sollicitatieprocedure : Per email naar : carinebultinck@steevliet.be en  frankdufromont@steevliet.be uiterlijk tot 30/09/2018

Bijkomende informatie : verkrijgbaar bij de contactpersonen.