http://www.steevliet.be/cms/uploads/image/afgesneden-bauw.jpg VZW Steevliet
foto

Bouwproject

Dit bouwproject is noodzakelijk gezien onze verouderde infrastructuur. De gebouwen dateren reeds van de jaren 1958-1959. Deze momenteel oudste gebouwen werden steeds goed onderhouden en in de mate van het mogelijke aangepast aan de gangbare noden doch scoren eerder laag naar gebruiks- en energievriendelijkheid. De infrastructuur voldoet daarenboven onvoldoende aan de huidige noden van de kinderen en jongeren. Het niet kunnen beschikken over een individuele kamer voor elke minderjarige is hierbij het grootste pijnpunt. De nodige privacy voor elke minderjarige is momenteel in dit kader aldus een moeilijk realiseerbaar item.

Het bouwproject omvat de vervanging van de twee oude gebouwen door twee nieuwbouwen en een uitbreiding van een bestaand gebouw ( één leefgroep).

Een nieuwbouw voor 2 verticale leefgroepen gelegen centraal op het domein en een nieuwbouw voor 2 verticale leefgroepen gelegen in het westelijke deel van het domein. In beide gebouwen zijn de leefgroepen (elk met een capaciteit van 11) in het kader van flexibiliteit en efficiëntie symmetrische met elkaar verbonden. Beide gebouwen hebben elk 22 individuele kamers en 1 crisis/logeerkamer. Het derde gebouw ( horizontale leefgroep ) wordt uitgebreid met een oppervlakte van 60 m2 om evenzeer aan de huidige noden te voldoen. Noodzakelijke omgevingswerken en de aanleg van een parking moet het geheel afmaken.

De totaal gebouwde oppervlakte binnen dit project bedraagt 2.580 m2. De bouwvergunning is verleend en we ontvingen reeds een subsidiebelofte vanuit het VIPA (Vlaams Infrastructuurfond voor persoonsgebonden aangelegenheden). We hopen de werken te kunnen aanvatten in het tweede deel van de maand januari 2018.

Dit nieuwbouw project zal ons in staat stellen te blijven inspelen op de huidige en toekomstige hulpverleningsnoden in samenhang met de gewenste methodieken. We zullen daarenboven veel flexibeler kunnen ingaan op de diversiteit van de hulpvragen en het bieden van opnamemogelijkheden.

Zo wordt elke leefgroep van een context/ gezinsruimte voorzien waar ouders en kinderen weg van de drukte van de leefgroep elkaar kunnen ontmoeten en samen met de contextbegeleider aan de slag gaan in het oefenen en/ of bespreken van ondersteuning bij het opvoedingsgebeuren.Een aparte puberruimte zorgt voor nog meer differentiatie en verlaging van mogelijke drukte in de leefgroepen. In het kader van de weg naar zelfstandigheid zal er per paviljoen een extra studio zijn voor minderjarigen(waarvoor de overgang naar een studioverblijf nog even te moeilijk lijkt) de mogelijkheid te geven deze stap op een meer geleidelijke manier te nemen. Elke minderjarige zal over een eigen individuele kamer beschikken met eigen sanitaire voorzieningen.Een logeer/ crisiskamer in elke gebouw zorgt er voor dat jongeren in crisis of met een nood naar een kortdurende tijdelijk verblijf extra kunnen opgevangen worden.