http://www.steevliet.be/cms/uploads/image/steevliet2013-013.jpg VZW Steevliet
foto

Algemeen

Mail adressen

Alle medewerkers zijn via mail te bereiken:

voornaamnaam@steevliet.be

Algemeen nummer

Werkdagen : 8u tot 17u               09/210 50 60

info@steevliet.be 

Algemeen directeur                            

Jan Artois                                      09/210 50 68

Pedagogisch cöordinator / VTO-verantwoordelijke                

Carla Berckmoes                           09/210 50 64

Cöordinator logistieke diensten / kwaliteitscöordinator    

Frank Dufromont                            09/210 50 70

Campusverantwoordelijke Sint Maria Oudenhove / Preventieadviseur

Günther Van Audenhove               09/360 81 63

Administratieve medewerkers

Aankoopbeheer en boekhouding  

Els Valcke                        09/210 50 60

Personeel -  en cliëntadministratie          

Anja Bosman                                09/210 50 79

Cliëntadministratie                                                

Monia Lion                                     09/3608163          

Administratieve ondersteuning, webmaster      

Nathalie Nicolaï   

Therapeute

Fran Bettens                                  09/331 59 49