http://www.steevliet.be/cms/uploads/image/fotogallerij/steevliet2013-013.jpg VZW Steevliet
foto

Crisisopvang

Soms is er omwille van een onveilige situatie dringend nood aan opvang voor kinderen of jongeren.

 

In Steevliet kan er crisisopvang georganiseerd worden. Dit is een opvang van 1 tot 7 dagen (maximaal verlengbaar met 7 dagen) met de bedoeling veiligheid te installeren en verdere hulpverlening mogelijk te maken.