http://www.steevliet.be/cms/uploads/image/steevliet2013-013.jpg VZW Steevliet
foto

Samenleven in een gezin en het opvoeden van kinderen is niet altijd gemakkelijk. Vanuit mobiele contextbegeleiding willen we samen  zoeken naar wat men willen veranderen. Wij vertrekken vanuit ieders krachten.

 

Wij hebben respect voor de eigenheid van het gezin en vertrouwen op ieders  expertise. We willen hierbij  elk gezinslid betrekken, want we zijn ervan overtuigd dat ieder een belangrijke bijdrage levert.

 

Op vraag van het gezin zoeken wij samen naar steunfiguren in de omgeving en trachten een netwerk uit te breiden.