http://www.steevliet.be/cms/uploads/image/steevliet2013-013.jpg VZW Steevliet
foto

Algemene informatie contexbegeiding

Wij bieden elk kind of jongere die wordt begeleid door Steevliet (verblijf, CBAW, mobiele contextbegeleiding), contextbegeleiding aan. De contextbegeleiding richt zich naar :

 

  • het kind of de jongere zelf

  • zijn kerngezin

  • zijn bredere context, zoals bijvoorbeeld familie, school, werk, vrienden, buren, hulpdiensten.

Op vraag van het gezin zoeken we samen naar steunfiguren in de omgeving en trachten een netwerk uit te breiden.